Markedsanalyse – step by step guide

MarkedsanalyseMarkedsanalyse? Ja, det kan godt være en omstændig opgave. Denne guide giver dig 5 konkrete bud på et markedsanalyse forløb.

Alle virksomheder søger igennem deres produkter og/eller services at dække en række behov, som forbrugerne måtte have, men hvordan bliver man den foretrukne virksomhed til at dække de respektive behov?

Svaret er, som blogindlæggets titel afslører, at virksomheden skal foretage en markedsanalyse. Hvorfor skal man foretage en markedsanalyse?
En markedsanalyse kan bruges til at segmentere markedet samt differentiere virksomhedens produkt eller service fra konkurrenter, hvilket i sidste ende også kan resultere i, at man kan udvikle en marketingsstrategi ud fra det. Kort fortalt kan en markedsanalyse bidrage til, at man som virksomhed ikke fortsætter i samme spor, modsat at forfølge lukrative muligheder.

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results – Albert Einstein

At udarbejde en markedsanalyse er lettere sagt end gjort, da der er mange parametre, der skal tages højde for i udarbejdelsen af en brugbar markedsanalyse. I indlægget præsenteres en step by step guide til, hvordan man foretager en fornuftig markedsanalyse.

1. Definér problemstillingen for din markedsanalyse

Først og fremmest bør man definere hvilken problemstilling man ønsker at løse (Small Business Chron, 2017). Det betyder, at man skal kigge på de behov, man med sine produkter eller services ønsker at dække. Ud fra de pågældende behov skal man igennem sin markedsanalyse vurdere, hvorvidt ens produkt eller service kan dække dem, hvordan man kan differentiere sig fra konkurrenter og hvilke segmenter man ønsker at målrette sig mod.

2. Bestem dataindsamlingsmetode samt modeller til belysning af data

Efter man har defineret problemstillingen skal man finde ud af, hvordan man vil undersøge den. Der findes to metoder; primær data og sekundær data. Primær data kan indsamles enten kvalitativt eller kvantitativt. Der er ulemper og fordele ved begge typer af data. Det er dyrere at indsamle og producere primær data, da man her skal ud og lave undersøgelserne selv. Hvorimod man ved indsamling af sekundær data bruger andre forskeres undersøgelse til sit formål, hvilket er en del billigere (Small Business Chron, 2017). Det skal dog siges, at der er en risiko ved at bruge sekundær data, idet andre forskeres undersøgelse måske ikke er indsamlet efter det formål ens markedsanalyse har. Det er ofte en god ide at kombinere de to dataindsamlingsmetoder, da man i første omgang kan udlede ud fra andre forskeres undersøgelser, hvilke resultater de fik, hvilke parametre de ikke kunne få svar på samt hvilke mangler deres undersøgelser havde.

I henhold til den sekundære data er det ofte en god ide at bruge anerkendte modeller til at fortolke ens egne resultater. Ofte er følgende modeller brugt i en markedsanalyse; PESTLE, Porters Five Forces og SWOT. Det er tre klassiske modeller, som hver har deres styrker og svagheder alt efter, hvilke parametre man ønsker at belyse. Eksempelvis er Porters Five Forces eminent i en undersøgelse af konkurrencesituationen på et givent marked. Således kan du udlede om et givent marked er attraktivt eller præget af hård konkurrence – og på den måde kan sådanne analyser hjælpe dig med at beslutte om du bør indtage nye markeder.

3. Analysér data

Efter man har bestemt, hvilke metoder man vil indsamle data under, skal man ud og lave sine undersøgelser samt læse de sekundære kilder man har fundet. Derefter skal man i gang med kernen i enhver markedsanalyse. Kernen i markedsanalysen er at kunne analysere på de indsamlede data. Det er her modellerne kommer i spil. Vi ved godt, at når I hører, at I skal bruge modeller som udgangspunkt for jeres analyse, rynker i på næsen. Man skal huske på, at de modeller der bruges i en markedsanalyse, som de førnævnte, er højt anerkendte modeller, som har mange år på bagen. Eksempelvis blev Porters Five Forces præsenteret for verden i 1979 igennem Harvard Business Review, og har siden dannet grundlag for både teoretisk forståelse af og praktisk gøren indenfor enhver markedsanalyse. Modellerne giver både en forståelse af, hvordan markedssituationen er, men de præsenterer også en handlingsplan mellem linjerne. Man kan eksempelvis efter brug af Porters Five Forces udlede, hvordan konkurrencesituationen er samt udlede, hvordan man kan differentiere sit produkt eller sin service fra konkurrenternes.

4. Tolkning af din markedsanalyse

I tolkningen af resultaterne fra din markedsanalyse, bør man stille sig selv spørgsmålet ”Hvad kan jeg bruge denne viden til?”.
Alt efter hvilken problemstilling man ønskede at undersøge samt, hvilken type data og modeller man brugte har man fået noget information, som kan bruges i et udviklingshenseende. Man skal i dette trin af sin markedsanalyse vurdere mulighederne ved en eventuel handling, som resultat af markedsanalysen. Her bør man vurdere fordele og ulemper samt risici og belønning ved de respektive muligheder.

5. Handlingsplan

Når man i det fjerde trin har vurderet, hvilke fordele og ulemper der måtte være ved en given mulighed at forfølge, skal man i det femte trin i sin markedsanalyse skride til handling. Hvis resultatet af sin markedsanalyse har givet en lukrativ mulighed bør man straks forfølge den. Man bør udvikle en handlingsstrategi, hvor der tages højde for både de risici og mulige afkast som markedsanalysen præsenterede.

 

Læs også vores indlæg om at fokusere på sin kerneforretning!